-

แพทย์หญิง ปราณี กีรติชีวนันท์

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

วุฒิบัตร

ศูนย์สุขภาพสตรี│WOMEN CENTER
วัน เวลา
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 12:00
อังคาร 09:00 - 12:00
พุธ 09:00 - 12:00
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
ศุกร์ 09:00 - 12:00
title