แพทย์หญิง กิติยวดี พิริยะพงศ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 18:00
อังคาร 07:00 - 16:30
พุธ 07:00 - 16:30
พฤหัสบดี 07:00 - 16:00
ศุกร์ 07:00 - 16:00
เสาร์ 07:00 - 18:00