-

นายแพทย์ไชยา กมลพงศธร

แพทย์ประจำสาขาศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมือ
วัน เวลา
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 12:00