นายแพทย์เปรมยศ เปี่ยมนิธิกุล

แพทย์ประจำสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

วุฒิบัตร

สาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
วัน เวลา
อังคาร 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00
อาทิตย์ 17:00 - 20:00