นายแพทย์อาจ พรวรนันท์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

อายุรกรรมทั่วไป
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 15:00
พุธ 08:00 - 15:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 07:00 - 18:00