-

นายแพทย์สิทธิโชค หทัยสงวน

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

อายุรกรรมทั่วไป
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 20:00