-

นายแพทย์วราชัย เคร่งวิรัตน์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมโรคมะเร็ง
วัน เวลา
พุธ 18:00 - 22:00
ศุกร์ 15:00 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 20:00