-

นายแพทย์พิบูลย์ กิตติอัครเสถียร

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วัน เวลา
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00