นายแพทย์พฤทธิพันธ์ แพรกทอง

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
วัน เวลา
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00