นายแพทย์พฤกษ์ ไชยกิจ

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ เชี่ยวชาญด้านตกแต่งข้อ
วัน เวลา