นายแพทย์ปวีณ ธาดาดลทิพย์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

ศัยลกรรมระบบประสาท
วัน เวลา
ศุกร์ 18:00 - 20:00
title