นายแพทย์บุญชัย จิระกรานนท์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมไต
วัน เวลา
พุธ 17:00 - 19:00