นายแพทย์บัณฑิต รุ่งนิ่ม

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดส่องกล้อง
วัน เวลา
เสาร์ 13:00 - 17:00