นายแพทย์ธีรดนย์ จันทร์แสงเพ็ชร์

แพทย์ศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

ศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ
วัน เวลา