นายแพทย์ธิติวัฒน์ สุรพันธุ์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมือ
วัน เวลา
อาทิตย์ 17:00 - 20:00