นายแพทย์ณัฐศักดิ์ เหล่าศรีชัย

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
วัน เวลา
จันทร์ 16:00 - 21:00
อังคาร 08:00 - 12:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00