-

นายแพทย์ฐิติจิต กุลปรีดารัตน์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

อายุรกรรมทั่วไป
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 14:00
อังคาร 08:00 - 13:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 13:00
ศุกร์ 08:00 - 14:00
เสาร์ 08:00 - 12:00