นายแพทย์ฐิติจิต กุลปรีดารัตน์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

อายุรกรรมทั่วไป
วัน เวลา
จันทร์ 08:30 - 14:30
อังคาร 08:30 - 14:30
พุธ 08:30 - 18:30
พฤหัสบดี 08:30 - 14:30
ศุกร์ 08:30 - 13:30
เสาร์ 08:30 - 11:30