นายแพทย์ชัยวัฒน์ ล้อพงษ์ไพบูลย์

แพทย์ศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ ด้านเวชศาสตร์การกีฬา

วุฒิบัตร

ศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ
วัน เวลา
อาทิตย์ 13:00 - 20:00