นายแพทย์กฤตเมธ อมรรักษา

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 12:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00

นพ.กฤตเมธ อมรรักษา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุ
รพ.เปาโล สมุทรปราการ

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี

"เพราะกระดูกของแต่ละคนมีความต่างกันในรายละเอียด และอาการที่มาพบหมอก็ต่างกัน ในทุกครั้งที่ต้องผ่าตัดจึงเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาพิจารณาในแต่ละกรณี เพื่อเลือกวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม การวินิจฉัยคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุมา หมอต้องพิจารณาก่อนว่าคนไข้จำเป็นต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนหรือไม่ ถ้าจำเป็นก็จะรักษาในทันที แต่หากพบว่าจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดก็ได้ หมอก็จะอธิบายข้อดีข้อเสียให้คนไข้ได้รู้ก่อน เพื่อการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาร่วมกัน โดยคำนึงถึงผลการรักษาและความพึงพอใจของคนไข้เป็นสำคัญ"

เมื่อครั้งที่ นพ.กฤตเมธ อมรรักษา เป็นแพทย์ชำนาญการโรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อนั้น ได้มีโอกาสรักษาคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุจนกระดูกเคลื่อน แตก หรือหักเป็นจำนวนมาก จากความถนัดประกอบกับมีความสนใจในการผ่าตัดเป็นพิเศษ คุณหมอจึงตัดสินใจศึกษาต่อด้านศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ที่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญการในการรักษาและผ่าตัดกระดูก รวมถึงการผ่าตัดแผลเล็กเพื่อให้คนไข้ฟื้นตัวไว กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด

รักษากล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกเชิงกราน

นอกจากการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อแล้ว คนไข้ที่คุณหมอจะเข้าดูแลทันที คือคนไข้กระดูกเชิงกรานหัก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อคนไข้เข้ามาที่แผนกฉุกเฉินแล้ว คุณหมอก็จะทำการดูแลรักษาต่อจากแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเริ่มจากการวินิจฉัยสภาพกระดูกว่ามีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด มีการเคลื่อนหรือแตกหักอย่างไร โดยการรักษาก็มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะและความรุนแรงของอาการ เช่น กรณีฉุกเฉินจะใช้การพันตัวกระดูกเชิงกรานให้บีบรัดไว้ก่อนเพื่อลดอาการเลือดออกในช่องท้อง การใช้เหล็กดามเพื่อยึดกระดูกให้มั่นคงมากขึ้น จากนั้นก็จะวางแผนการผ่าตัด ซึ่งจะทำร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และแม้แต่หลังผ่าตัดแล้วก็จะดูแลคนไข้ร่วมกับนักกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายของคนไข้ให้กลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างดีที่สุด

การผ่าตัด การฟื้นตัว ไม่ต้องกลัวเพราะมีนวัตกรรม

ในทุกการผ่าตัดรักษา นพ.กฤตเมธ จะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดก่อนเสมอ หากกระดูกของคนไข้หักแต่ไม่ได้เคลื่อนมากและต้องการขยับตัวได้เร็ว คุณหมอจะเลือกใช้วิธีผ่าตัดแผลเล็กแล้วใส่น็อตยึดตรึงไว้

คุณหมอบอกว่า "ปัจจุบันความรู้ทางการแพทย์และนวัตกรรมการผ่าตัดก้าวไกลไปมาก คนไข้จึงไม่ต้องกลัวหรือกังวลกับการผ่าตัดเหมือนสมัยก่อน เมื่อกระดูกสะโพกเคลื่อน แตก หัก การผ่าตัดจะช่วยให้คนไข้สามารถขยับตัวได้ ถือเป็นการรักษาที่ทำให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็ว ไม่ต้องนอนติดเตียง สามารถกลับมาใช้ชีวิตทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น คนในครอบครัวหรือผู้ดูแลก็จะดูแลได้ง่ายขึ้นด้วย"

เมื่อคุณหมอทำการผ่าตัด จัดเรียง ยึดตรึงกระดูกให้คนไข้เรียบร้อยแล้ว ก็จะดูแลคนไข้ร่วมกันสหสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและลักษณะกระดูกของคนไข้ประกอบกัน ซึ่งการที่คนไข้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จะช่วยให้มีการฟื้นตัวได้ไว ลดโอกาสการติดเชื้อ และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติเร็วขึ้นนั่นเอง