-
เด็กมีนัดฉีดวัคซีนเลื่อนได้นานแค่ไหน?
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
23-ก.ย.-2565
เด็กมีนัดฉีดวัคซีนเลื่อนได้นานแค่ไหน?

วัคซีนที่ต้องฉีดตามกำหนดการเดิม
  • วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายหลังสัมผัสโรค เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคบาดทะยัก โรคอีสุกอีใส
  • วัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด เช่น วัคซีนป้องกันวัณโรค และ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
วัคซีนที่เลื่อนออกได้ 1-2 สัปดาห์
  • วัคซีนในช่วง 6 เดือนแรก เช่น วัคซีนเข็มรวมของคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ฮิบ และตับอักเสบบี วัคซีนโปลิโอ วัคซีนโรต้า วัคซีนนิวโมคอคคัส
  • วัคซีนในช่วง 9-18 เดือน เช่น วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนที่เลื่อนออกได้ 2-4 สัปดาห์

  • วัคซีนในช่วง 1 ปี 6 เดือน - 4 ปี ได้แก่ วัคซีนรวมของคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และโปลิโอ ครั้งที่ 4 และ 5
  • วัคซีนนิวโมคอคคัส ครั้ง 3 หรือ 4, วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ และวัคซีนอีสุกอีกใส

วัคซีนที่เลื่อนได้มากกว่า 1 เดือนหรือรอเหตุการณ์สงบ
ได้แก่ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนคอตีบ บาดทะยักไอกรนชนิดไร้เซลล์ในเด็กโต
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

แผนก กุมารเวชกรรม อาคาร 1 ชั้น 2
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร 02-363-2000 ต่อ 2209-2210
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn