“4 สัญญาณเฝ้าระวัง! โรคเส้นเลือดในสมอง”
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
14-พ.ค.-2563
ภัยใกล้ตัวที่ต้องระวังก่อนจะสายเกินแก้

หากเปรียบเส้นเลือดของเราเป็นท่อน้ำ ในช่วงแรกๆที่ซื้อมา น้ำยังสามารถไหลได้สะดวก แต่พอนานไปท่อน้ำที่เคยไหลได้คล่อง ก็อาจมีสิ่งสกปรกมาเกาะ ทำให้น้ำไหลไม่ถึงปลายท่อ ซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยออกกำลังกาย หรือไม่ดูแลตัวเองนั้น ก็จะมีไขมัน และลิ่มเลือดที่ไปอุดตัน ทำให้เกิดโรคทางเส้นเลือดในสมองขึ้นมา ได้แก่ เส้นเลือดในสมองตีบ หรือเส้นเลือดในสมองตัน ซึ่งเป็นอาการที่เลือดไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ นอกจากนี้หากยังละเลยไม่ดูแลตัวเอง ก็อาจก่อให้เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกได้ มักพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดัน โรคอ้วน รวมไปถึงผู้ที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ด้วยเช่นกัน แต่หากสามารถลด ละ เลิกสิ่งเหล่านี้ ก็จะมีโอกาสพ้นขีดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดในสมองได้

          อย่างไรก็ตามเราสามารถสังเกตุอาการของโรคจากคนใกล้ตัวเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ทันเวลาได้ง่าย ๆ ด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ F.A.S.T ดังนี้

          F คือ Face เริ่มมีอาการ ปากเบี้ยว หรือหน้าเบี้ยว
          A คือ Arms เริ่มมีอาการแขนขาอ่อนแรง รวมถึง เดินเซ วิงเวียนศีรษะ
          S คือ Speech เริ่มมีอาการพูดไม่ออก พูดไม่ชัด หรือพูดติดขัด ไม่เป็นคำ
          T คือ Time คือหัวใจสำคัญ หากพบอาการดังกล่าวจะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล“ทันที” เพื่อให้แพทย์ฉีดยาละลายลิ่มเลือดได้ทันเวลา

ทั้งนี้ การดูแลสุขภาพถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนโดยที่หากเรามีการออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ชั่วโมง เลือกใช้ชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ ก็จะช่วยให้เราลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้ เพราะเส้นเลือดก็เหมือนท่อน้ำ ซึ่งเราสามารถทำความสะอาดเส้นเลือดด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้ง งดนำสิ่งสกปรกเข้าไปข้างใน เช่น เหล้า บุหรี่ และงดอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เพียงเท่านี้ เราก็สามารถรอดพ้นจากกลุ่มเสียงที่จะเกิดโรคได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้การหมั่นตรวจเช็คสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจ โดยแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้เราได้คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ และรู้ทันสัญญาณเตือนของร่างกายได้อย่างทันท่วงที ก่อนจะสายเกินแก้

______________
ดูแพ็กเกจตรวจสุขภาพดี Happy Together: Mix&Match ได้ที่

โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
02-363-2000