ผ่าตัดส่องกล้องเอ็นข้อเข่า
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
28-พ.ค.-2562 ถึง 31-ธ.ค.-2562
ACL
Anterior cruciate ligament 
" ผ่าตัดส่องกล้องรักษาเอ็นข้อเข่า "
    อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา อุบัติเหตุ หรือ การเสื่อมตามอายุที่มากขึ้น หากเกิดขึ้นที่หัวเข่าแล้ว หรือ ข้อต่างๆ ของร่างกายนั้น มักกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างแน่นอน 

   เอ็นข้อเข่า มีหน้าที่ ยึดกระดูกต้นขา และกระดูกหน้าแข้งเอาไว้ด้วยกัน หากมีเกิดความเสียหายต่อเอ็นข้อเข่าแล้ว เราสามารถผ่าตัดส่องกล้องรักษาได้โดยเกิดบากแผลจากการผ่าตัดที่เล็ก เจ็บน้อยและผู้ป่วยฟื้นตัวไวกว่าการผ่าตัดปกติด้วย 

ระยะเวลาในการผ่าตัดส่องกล้องและพักฟื้นที่โรงพยาบาล : 5วัน 4คืน 
ราคา : 129,000 บาท

เงื่อนไขในการเข้ารับการบริการ

- ไม่รวมรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินภาวะสุขภาพก่อนเข้ารับการผ่าตัด
- สงวนสิทธิ์ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น
- รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ระงับความรู้สึกขณะผ่าตัด
- รวมค่ายาและเวชภัณฑ์พื้นฐาน อุปกรณ์ที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาที่พักฟื้นหลังผ่าตัดในโรงพยาบาล
- การรับสิทธิราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประเมินรอยโรคตามดุลยพินิจของแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต