โปรแกรมตรวจคัดกรองตับ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
25-มิ.ย.-2563 ถึง 30-ก.ย.-2563

โปรแกรมตรวจคัดกรองตับ

ราคา 1,990 บาท

          มะเร็งตับและโรคอื่น ๆ ที่เกิดกับอวัยวะตับ นั้น มีอาการคล้ายคลึงกับโรคกระเพาะ และโรคทางเดินอาหารต่าง ๆ ทำให้แยกไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้น ทั้งที่อาการเริ่มแรกยังไม่แสดงออกมารุนแรงจนเราได้ทันสังเกต 
   
          การตรวจสุขภาพ คัดกรองตับ เป็นด่านป้องกันที่ดี ให้เรารู้ก่อน ปลอดภัยกว่า เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
  
โปรแกรมรายการตรวจ
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับโดยละเอียด  Liver function test
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี  HBs Ag
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี  Anti HBs  
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ  Alpha-Fetoprotien 
ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน  
UUAK UPPER ABDOMEN AND KIDNEYS
ราคา 1,990 บาท

หมายเหตุ
1.รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
2.เข้ารับบริการได้ถึง วันที่ 6 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจคัดกรองตับ - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต