08-พ.ค.-2561
title

คลินิกวัคซีน ครบทุกเกราะป้องกัน (Vaccine Service)

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต เล็งเห็นความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่ครบถ้วน ครอบคลุมโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน รวมถึงป้องกันอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคติดต่อต่างๆ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย การขาดงาน และลดอัตราการนอนพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล

“การให้วัคซีน เป็นวิธีช่วยลดค่าใช้จ่ายพัฒนาภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านเชื้อโรคบางประเภท
ไม่เพียงเป็นการช่วยปกป้องตนเอง แต่ยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นติดเชื้ออีกด้วย”

ดูแลครบ จบในที่เดียว

เราพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อการป้องกันโรค สร้างภูมิคุ้มกันตนเองด้วยคุณภาพของวัคซีนที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ทีมแพทย์เฉพาะทาง ทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเชิงป้องกัน พร้อมให้บริการคำปรึกษาเรื่องวัคซีนครบครันทั้งกลุ่มเด็ก สตรี หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ

หากท่านกำลังเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ หรือภูมิภาคอื่น ควรตระหนักให้มากว่ายังมีโรคระบาดอื่นๆ มากมายที่อาจยังไม่เคยมีภูมิต้านทานมาก่อน เราจึงมีบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพก่อนที่จะเดินทาง พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนแก่คนไทยและชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อป้องกันโรคในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้รับบริการ (อายุน้อยกว่า 15 ปี)

 • ติดต่อจุดลงทะเบียนรับบริการ ชั้น 1
 • ทำแฟ้มประวัติ
 • ซักประวัติเบื้องต้น
 • พบกุมารแพทย์
 • รับวัคซีน และรับบันทึกการฉีดวัคซีน
 • ชำระค่าบริการ บริเวณการเงินชั้น 1

เวลาให้บริการ: เปิดบริการทุกวัน 08:00–16:00 น.

ผู้รับบริการ (อายุมากว่า 15 ปีขึ้นไป)

 • ติดต่อจุดลงทะเบียนรับบริการ ชั้น 1
 • ทำแฟ้มประวัติ
 • ซักประวัติเบื้องต้น
 • พบแพทย์
 • ฉีดวัคซีน และรับบันทึกการฉีดวัคซีน
 • ชำระค่าบริการ บริเวณการเงิน

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต