กุมารเวช
06-พ.ค.-2561
แผนกกุมารเวช


          เปิดให้บริการรักษา และส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็ก ด้วยการจัดสรรพื้นที่ให้บริการโดยแยกโซนคลินิกเด็กป่วย และโซนคลินิกเด็กดี อย่างลงตัว ให้บริการตรวจรักษาสำหรับเด็ก และการบริการฉีดวัคซีน โดยกุมารแพทย์พร้อมทีมพยาบาลที่พร้อมดูแลสุขภาพหนูน้อยอย่างใกล้ชิด

บริการต่าง ๆ ดังนี้
  • วัคซีนเด็กตามช่วงวัย 
  • พัฒนาการเด็กเล็ก 
  • โรคผิวหนังในเด็ก 
  • ตรวจสุขภาพเด็ก

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่