มะเร็งกระเพาะอาหาร ภัยเงียบที่เราอยากเตือนคุณ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
05-เม.ย.-2566
มะเร็งกระเพาะอาหาร ภัยเงียบที่เราอยากเตือนคุณ 
          มะเร็งกระเพาะอาหารนั้น ระยะเริ่มแรกมักไม่ค่อยแสดงอาการออกมา ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้ จนกระทั่งเข้าสู่ระยะร้ายแรง ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูง และค่าใช้จ่ายในรักษาก็สูงตามเช่นกัน

          วันนี้เราจะมาสังเกตอาการและทางป้องกันเจ้ามะเร็งกระเพาะอาหารนี่กัน

ความเสี่ยง
1. การทานอาหารสจัด เผ็ดมาก เค็มมาก ของหมักดอง
2. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์ (BMI) หรือผู้ที่เป็นโรคอ้วน
3. ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป
4. มีญาติหรือครอบครัวใกล้ชิดเคยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
5. มะเร็งกระเพาะอาหารมักเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
6. ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ เช่น มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น
7. ผู้ที่สูบบุหรี่
8. ผู้ติดเชื้อแบคทีเรีย H.Pylori
9. ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
10. ผู้ที่เคยรับการผ่าตัดกระเพาะอาหารมาก่อน

การตรวจหามะเร็ง
1. เจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง เป็นการตรวจหามะเร็งเบื้องต้นและง่ายที่สุด ใช้เวลาไม่นานก็ทราบผล ซึ่งหากตรวจด้วยวิธีนี้ แล้วพบกับสารบ่งชี้มะเร็ง แพทย์จะแนะนำให้ทำการตรวจแบบส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยอย่างละเอียดในขั้นตอนต่อไป
2. การส่องกล้องเพื่อหามะเร็งกระเพาะอาหาร สามารถทำได้ทั้งผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วและผู้ที่เป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร นอกจากตรวจหามะเร็งได้แล้วนั้น ยังสามารถตรวจหาเนื้องอก หรือความผิดปกติอื่นๆ ของกระเพาะอาหารได้อีกด้วย
3. การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย H.Pylori ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร

วิธีป้องกัน
การตรวจสุขภาพ เป็นการตรวจหาความผิดปกติของร่างกายเบื้องต้น ให้เรารู้ก่อน ที่โรคจะลุกลาม เพื่อการรักษาในระยะเริ่มแรกที่อาการไม่รุนแรงมาก ลดความเสี่ยงและอันตรายต่างๆ จากโรคได้อีกด้วย

                        ขอบคุณบทความดีๆ จาก 

                            พญ.พอหทัย เตชธุวานันท์
           แพทย์อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต