8 ข้อเตือนใจ ก่อนเดินทางช่วงหยุดยาว
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
24-ม.ค.-2566
          
          ใกล้จะถึงวันหยุดยาวชดเชยแล้ว โรงพยาบาลเปาโล รังสิตมีความปรารถนาดีต่อทุกท่านที่อยากย้ำเตือนไม่ให้ลืมความระมัดระวังในเดินทางทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการขับรถเดินทางไกล ไม่ว่าจะไปเที่ยว หรือกลับบ้านต่างจังหวัดก็ตาม

          8 ข้อเตือนใจ ไม่ให้ประมาทในการเดินทาง การไม่ประมาท ไม่ใช่แค่ตั้งสติขับรถ หรือระหว่างเดินทางเท่านั้น แต่เราเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัว เตรียมสุขภาพให้พร้อม ดังนี้ !

1. ก่อนเดินทางต้องพักผ่อนให้เพียงพอ สำหรับการเดินทางไกล ใช้ร่างกายและสายตาเป็นเวลานานๆ
2. เช็คสภาพรถ ความพร้อมของยานพาหนะให้พร้อมก่อนออกเดินทางไกล
3. เมาไม่ขับ การดื่มสุราจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
4. คาดเข็มขัดนิรภัย ก่อนออกเดินทางในทุกๆ ครั้ง ไม่ว่าจะใกล้ ไกล ก็ควรรัดเข็มขัดนิรภัยเพื่อนความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 
5. เคารพสัญญาณไฟ และป้ายจราจร การเดินทางเป็นระยะไกลควรปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร และป้ายสัญญาณต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุด 
6. ควรพักการขับรถทุก ๆ 2 ชั่วโมง การขับรถต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ นั้นอาจทำให้ร่่างกายล้าได้โfดไม่รู้ตัว การจอดพักทุกๆ 2 ชั่วโมง ลงมายืดเส้นยืดสาย ประมาณ 15 นาทีก่อนออกเดินทางใหม่ จะช่วยให้ร่างกายได้รับการกระตุ้นให้กระปรี้กระเปร่าอยู่เสมอ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้ด้วย

7. ควบคุมความเร็วในการขับรถ ในการขับรถบนถนนที่ต้องใช้เส้นทางกับรถคันอื่น เป็นจำนวนมาก ควรควบคุมความเร็วในอัตราที่กฤหมายกำหนดและให้พอดีกับสภาพการจราจรในช่วงนั้น ไม่ควรขับรถมากเกินไป และขับช้าจนเกินไป เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
8. ไม่โทรศัพท์ขณะขับรถ การขับรถควรมีสมาธิกับการเฝ้าระวังและสภาพการจราจรตรงหน้ามากกว่าสิ่งใด การใช้โทรศัพท์ ไม่ว่าจะละสายตาจากท้องถนนเพียงเสี้ยวนาที อาจเกิดอันตรายในช่วงที่เราประมาทนั้นได้ 
          ในการเดินทางไกล อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดระยะทาง ไม่ว่าจะเกิดจากตัวเรา หรือผู้อื่นก็ตาม เราจึงควรระมัดระวังตการขับขี่ให้มากที่สุด


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่