ไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ...เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
11-เม.ย.-2566
ไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ...เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

          โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อยและพบได้ทุกฤดูกาล และยิ่งอันตรายเพิิ่มขึ้น หากพบในผู้สูงอายุที่ภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพลดลง หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง ยิ่งจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
  1. ภาวะภูมิคุ้มกันถดถอย (Immunosenescence) ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือไวรัสก็ตาม จึงทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีโอกาสเจ็บป่วยสูง ภาวะที่ร่างกายเสื่อมถอยและสูญเสียความสมดุล ก็จะเกิดการอักเสบรุนแรง
  2. โรคประจำตัวและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สืบเนื่องจากผู้สูงอายุที่มีภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยแล้ว ทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย รวมไปถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้เป็นปัจจัยอีกอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บป่วยรุนแรงกว่าคนอื่นๆ เพราะสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย อาทิ ผู้สูงอายุเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ที่เป็นโรคปอดอักเสบอยู่แล้ว อาการจะมีความรุนแรงกว่าปกติและเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
  3. ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุที่ต่ำกว่าผู้อื่น นอกจากภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยแล้ว อวัยวะต่างๆ ก็มีประสิทธิภาพก็ถดถอยด้วยเช่นกัน ทำให้เมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาจึงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างคนอื่นๆ

    การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จึงจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ เพราะนอกจากลดความเสี่ยงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ปอดอักเสบ หรือลดความเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ด้วย
ข้อดีของการที่ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
  1. ลดความเสี่ยงของอาการที่รุนแรง จากที่ผู้สูงอายุนั้นมีภาวะเสื่อมถอยของภูมิคุ้มกันนั้นจะมีอาการเจ็บป่วนรุนแรงกว่าคนรุ่นอื่นๆ หากได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วนั้น สามารถลดอาการรุนแรงของโรคได้
  2. ลดภาวะแทรกซ้อน เพราะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้น นอกจากจะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้แล้ว ก็ยังสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่อาจจะเป็นภาวแทรกซ้อนในผู้สูงอายุได้ด้วย
  3. ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่สู่ผู้อื่น เพราะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ถึง 70 – 90% เลยทีเดียว

          อย่างที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุผลที่วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้นมีความสำคัญสำหรับผู้สูงอายุที่ควรจะกำหนดให้เป็นวัคซีนที่ควรฉีดประจำปี เพื่อลดความเสี่ยด้านสุขภาพของคนที่คุณรัก

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111 ต่อ 2 หรือ 1772
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน