โรคมะเร็ง รู้ทัน รักษาเร็ว
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
11-เม.ย.-2566
โรคมะเร็ง รู้ทัน รักษาเร็ว

          โรคมะเร็ง เกิดจาก เซลล์ในระดับพันธุกรรมในร่างกายที่เกิดการกลายพันธุ์ หรือมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ อย่างรวดเร็วเกินขอบเขตหน้าที่ของเซลล์อวัยวะนั้นๆ ลุกลามไปยังเซลล์อวัยวะอื่นๆ ในปัจจุบันโรคมะเร็งนั้นเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ เลยทีเดียว อีกทั้งโรคมะเร็งนั้นไม่ได้เกิดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งหรือจำกัดช่วงอายุที่มีความเสี่ยง เราจึงควรหันมาสนใจดูแลสุขภาพและรู้จักกับโรคมะเร็งกันให้มากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
  1.  พฤติกรรมการกิน ที่คนในปัจจุบันมักชื่นชอบการทานมื้อใหญ่ บริโภคเนื้อสัตว์ประเภทปิ้งย่าง อาหารไขมันสูง ของมัน ของทอด อันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดโรคมะเร็ง
  2.  แอลกอฮอล์ มีรายงานการวิจัยว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดโรคมะเร็ง เพราะในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีสารเอทานอล ที่ได้จากการหมักพืชนั้นเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งที่สามารถแปลงสาร Acetaldehyde ที่เป็นตัวทำลายเซลล์ซ่อมแซมยีนต่างๆ อีกด้วย
  3.  การสูบบุหรี่ และควันบุหรี่นั้นเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งเต้านมได้อีกด้วย
  4.  เชื้อไวรัส โรคมะเร็งบางโรคเกิดจากความเสี่ยงด้วยเชื้อไวรัส อาทิ HPV หรือ Human Papilloma Virus ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้
  5.  ประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็ง เพราะโรคมะเร็งนั้นสามารถส่งต่อได้ทางพันธุกรรม
  6.  รังสีต่างๆ จากที่เห็นได้ชัดเจน อาทิ รังสี UV ที่เข้าไปทำลายเซลล์ผิวหนัง แสงแดดจึงเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้
  7.  อายุ ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ทำให้ประสิทธิภาพในการซ่อมแซมร่างกายลดลง ไม่ดีเท่าเดิม ความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ รวมไปถึงโรคมะเร็งก็เพิ่มขึ้นด้วย
          อาการของโรคมะเร็ง ในระยะแรก ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ จนกระทั่งเชื้อลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ความบกพร่องจึงปรากฏชัด แต่การรักษาก็ยากขึ้นตามระยะลุกลามเช่นกัน ฉะนั้นการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองสุขภาพจึงมีความจำเป็นสำหรับภัยเงียบอย่างเช่นโรคมะเร็ง

          เมื่อมองไม่เห็นโรคแล้ว ควรตรวจสุขภาพเมื่อไร การตรวจสุขภาพประจำปีนั้นเป็นสิ่งที่แนะนำให้ทำเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอทุกปีอยู่แล้ว แต่การคัดกรองโรคมะเร็งนั้น เราสามารถเลือกตรวจตามความเสี่ยง แนะนำดังนี้
  1. สำหรับผู้หญิงที่อายุ 35 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย Digital Mammogram และ Ultrasound Breast เป็นประจำ
  2. สำหรับผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนแม้จะมีความเสี่ยงน้อยก็ไม่ควรละเลย เมื่อายุ 21 ปีก็ควรตรวจ หรือเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว 3 ปี แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  3. สำหรับผู้ที่อายุ 40 - 50 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งหลายโรค แนะนำให้เจาะเลือด ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้ อาทิ มะเร็งมะเร็งลำไส้ใหญ่ , มะเร็งต่อมลูกหมาก , มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งรังไข่


ขอบคุณบทความดีๆ จาก
นพ.วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์
ประจำโรงพยาบาลเปาโล รังสิตปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111 ต่อ 2 หรือ 1772
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน