อาการปวดหลังจาก Office Sydrome แก้ได้ง่ายๆ ด้วยกายบริหาร
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
26-ม.ค.-2566
กายบริหารแก้ Office Syndrome กล้ามเนื้อหลังและก้น


ท่ายืดกล้ามเนื้อหลังและก้น


ประโย
ชน์ของการยืดกล้ามเนื้อหลังและก้น
    ขอบคุณบทความดีๆ จาก
        ทีมกายภาพบำบัด
ประจำโรงพยาบาลเปาโลรังสิต


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต