โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
15-ก.พ.-2562

แนะนำ 10 ท่ากายภาพบำบัดที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ สามารถลองทำที่บ้านได้ง่ายๆ

โดยท่ากายภาพบำบัดนี้ จะช่วยปรับสมดุลร่างกาย ป้องกันและชะลอโรคร้ายต่างๆ อาทิ โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจขาดเลือด, โรคกระดูก, โรคทางสมอง เป็นต้น 

10 ท่ากายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ
1. เดินบนเส้นตรงฝึกการทรงตัว

  - ระยะทาง 3–5 เมตร
  - ไปกลับ 8–10 รอบ
  เป็นการช่วยเรื่องการทรงตัวป้องกันภาวะเสี่ยงล้ม

  **ข้อควรระวัง
  ให้เดินใกล้กำแพงไว้จะเดินได้มีที่เกาะเมื่อมีอาการเซหรือเวียนหัว ให้หยุดแล้วนั่งพักทันที

   

   

   

   

   

  2. นั่งบนเก้าอี้ ค่อยๆ เหยียดเข่าสลับกันไป

   - 8-10 ครั้ง
    - ช่วยให้เข่าแข็งแรง
   - ป้องกันเข่าเสื่อม

   **ข้อควรระวัง ต้องเหยียดขึ้นลงช้าๆ ถ้าทำเร็วอาจจะเจ็บเข่าได้

    

    

    

    

    

    

   3. นั่งเหยียดเข่าขวางอเข่าซ้าย ค่อยๆ โน้มตัวไปด้านหน้า

    - ค้างไว้ 10 วินาที
    - 8-10 ครั้ง แล้วสลับข้าง
    - ช่วยลดอาการตึงและชาที่ขาได้

    **ข้อควรระวัง เข่าที่เหยียดต้องให้ตรงและก้มเท่าที่สามารถทำได้

     

     

     

     

     

     

    4. นอนราบเหยียดขาแล้วยกขึ้น สลับไปมา

     - ทำ 8–10 ครั้ง
     - ช่วยให้ต้นขาด้านหน้าแข็งแรง
     - ช่วยให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแข็งแรง

     **ข้อควรระวัง ห้ามกั้นหายใจ

      

      

      

      

      

      

     5. นอนราบชันเข่าพร้อมบิดเอวซ้ายขวาช้าๆ


     - ทำ 8–10 ครั้ง
     - ช่วยให้กล้ามเนื้อเอวคลายตัว

     **ข้อควรระวัง ห้ามกั้นหายใจ

      

      

      

      

      

      

     6. นอนราบชันเข่าสองข้างแล้วยกก้นขึ้น

      - ทำ 8–10 ครั้ง
      - ช่วยให้กล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรง
      - ป้องกันภาวะเสี่ยงล้มเมื่อลุกจากเก้าอี้

      **ข้อควรระวัง ห้ามกั้นหายใจ ขณะทำให้นับไปด้วย

       

       

       

       

       

       

      7. นอนราบกอดเข่าชิดอก       - ทำ 8–10 ครั้ง
       - ช่วยลดอาการตึงและปวดหลัง

       **ข้อควรระวัง ห้ามกั้นหายใจ ขณะทำให้นับไปด้วย

        

        

        

        

        

        

       8. นอนราบกอดเข่าชิดอก

        - ทำ 8–10 ครั้ง
        - ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุล
        - ช่วยให้ปอดขยายตัวได้ดีขึ้น
        - ช่วยให้กล้ามเนื้อลำตัวผ่อนคลาย
        **ข้อควรระวัง ให้ทำช้าๆ ยกแขนให้สุด หายใจให้ตรงจังหวะ

         

         

         

         

         

        9. ยืนตรงยกแขนขึ้นไปด้านหน้าพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆ

         • - ทำ 8–10 ครั้ง
          - ช่วยเพิ่มออกซิเจนเข้าปอด
          - ลดอาการหอบเหนื่อย
          - ยืดกล้ามเนื้อหน้าอก
          **ข้อควรระวัง ห้ามกั้นหายใจ

          

          

          

          

          

         10. ยืนนิ่งกางแขนเท่ากับหัวไหล่

          - ทำเป็นเวลา 20 วินาที
          - ช่วยเรื่องการทรงตัว
          **ข้อควรระวัง ควรยืนใกล้ราวหรือกำแพง