ทำความรู้จัก โรคเฮอร์แปงไจนา (Herpangina) โรคติดต่อเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายกับลูกน้อย.

โรคติดต่อเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายกับลูกน้อย มักระบาดในช่วงฤดูฝน และพบบ่อยในเด็กอายุ 2 ถึง 10 ปี เป็นโรคที่พบได้ทุกช่วงอายุ