โรคมือเท้าปาก - เชื้อไวรัสอันตรายระบาดในเด็กที่ควรระวัง

เราสามารถป้องกันการเป็นโรคมือเท้าปากได้ด้วยการฉีดวัคซีนโรคมือเท้าปาก ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ หรือป่วยรุนแรงจนเกิด