การผ่าตัดส่องกล้องช่องท้อง (Laparoscopic Surgery)

เทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้อง โดยลดขนาดแผลลงเหลือเพียงจุดเดียวขนาดเล็ก แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว ลดเวลาการนอนโรงพยาบาล