การผ่าตัดส่องกล้องช่องท้อง (Laparoscopic Surgery)

เทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้อง โดยลดขนาดแผลลงเหลือเพียงจุดเดียวขนาดเล็ก แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว ลดเวลาการนอนโรงพยาบาล

PAOLO CHECK & SHINE โปรแกรมผ่าตัดและผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช ผ่าตัดส่องกล้องถุงน้ำรังไข่และเนื้องอกนอกมดลูก

PAOLO CHECK & SHINE โปรแกรมผ่าตัดและผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช ผ่าตัดส่องกล้องถุงน้ำรังไข่และเนื้องอกนอกมดลูก

โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในถุงน้ำดี / โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องถุงน้ำรังไข่

โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้อง นวัตกรรมการผ่าตัดแบบแผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว ปลอดภัย พร้อมเข้าใจทุกปัญหาสุขภาพ