5 ข้อ ควรรู้…ก่อนตรวจมะเร็งปากมดลูก

ารตรวจภายในไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร แม้ผู้หญิงจะโสดหรือไม่ก็ตาม และแม้จะไม่มีความผิดปกติใด ๆ