กินเจอย่างไร ให้สุขภาพดี

ในช่วงกินเจควรเลือกกินอาหารที่สมดุลและหลากหลาย เลือกกินอย่างไรไม่เสียสุขภาพ