โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTH UP CELEBRATE
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
05-มิ.ย.-2567 ถึง 31-ส.ค.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Up Celebrate
**ฉลอง 500,000 ดาวน์โหลด ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับทุกท่านโดยเมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Up Celebrate รับเพิ่มไปเลยอีก 1 โปรแกรมฟรี!


รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์

1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination
✔ 
2วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs
✔ 
3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Height
✔ 
4ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
✔ 
5ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด 
CBC

6ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar

7ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol

8ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride

9 ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL

10 ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL


11ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST)

12ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)


13
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
Alk Phosphalase

14ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine

15ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid

16ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination

17ตรวจหามะเร็งลำไส้
CEA


18เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray

19ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
Alpha-Fetoprotine


                               สิทธิพิเศษ

คูปองอาหาร โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
Complimentary Voucher
100.-


ราคา
 
5,500.-
โปรแกรมตรวจเฉพาะทางเพิ่มเติม  เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้สุขภาพของคุณ
***จำเป็นต้องซื้อแพ็กเกจหลักก่อนถึงสามารถเลือกตรวจเพิ่มเติมได้

           
      รายการตรวจเฉพาะทาง
ราคา
 1   
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

Influenza vaccine 500.-
2
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKG   500.- 
3
ตรวจวัดระดับไทรอยด์ 

TSH,FT4,FT3   500.- 
4
ตรวจหาเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี

HBs Ag & Anti HBs      500.-  
5
ตรวจหากรุ๊ปเลือดและกรุ๊ปเลือดพิเศษ

Blood Group ABO + Blood Group Rh 
500.-
6
ตรวจติดตามควบคุมเบาหวานและตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

HbA1c + PSA
500.-
7
ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน+ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

HbA1c + CA125 + Thinprep
2,500.-
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาแพ็คเกจนี้สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่ทำงานหรือมีสามีและภรรยาเป็นชาวไทยเท่านั้น และเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาล
3. ผู้รับบริการต้องซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Celebrate 1 แถม1 ก่อนจึงสามารถซื้อรายการตรวจเพิ่มเติมนี้
4. รายการตรวจเพิ่มเติมนี้ สามารถซื้อได้ 1 สิทธิ์/ต่อ 1 ท่าน และต้องเป็นท่านเดียวกันกับที่ใช้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Celebrate 1 แถม 1
5. รายการตรวจเพิ่มเติมนี้ ต้องใช้บริการในวันเดียวกันกับวันตรวจสุขภาพ Health Celebrate 1 แถม 1 โดยผู้ใช้บริการต้องเป็นท่านเดียวกัน
6. รายการตรวจเพิ่มเติมนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
7. ระยะเวลาเข้ารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567
8. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นได้ และ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
9. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง
10. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายสาขาได้

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร 0-2818-9000
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล พระประแดงเลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health up Celebration ( Buy 1 Get 1) - +
เลือก รายการเสริม จำนวน ราคา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ - +
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) - +
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ - +
ตรวจหาเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี - +
ตรวจหากรุ๊ปเลือดและกรุ๊ปเลือดพิเศษ (Blood Group ABO & Blood Group RH) - +
ตรวจติดตามควบคุมเบาหวานและตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (HbA1c + PSA) - +
ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง