โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-ก.ย.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ  เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ

ตรวจคัดกรองว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงควรได้รับการตรวจคัดกรองโรค เพื่อเป็นการป้องกันหรือรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน


กลุ่มบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน
 1. บุคคลที่มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นโรคเบาหวาน
 2. อายุมากกว่า 35 ปี
 3. ภาวะโรคอ้วน (ดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 กก./ม2)
 4. มีประวัติเป็นเบาหวานแฝงมาก่อน คือ มีระดับน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชม. = 100-125 มก./ดล.หรือมีค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมระหว่าง 5.7-6.4 %
 5. ภาวะความดันโลหิตสูง
 6. ภาวะไขมันในเลือดสูง
 7. เคยมีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 8. เคยมีประวัติคลอดทารกน้ำหนักแรกเกิดมากกว่า 4 กิโลกรัม
 9. ชอบรับประทานอาหารหวาน อาหารประเภทแป้ง ขนม เบเกอรี่ เครื่องดื่มที่มีรสหวาน เป็นต้น
 10. ไม่ชอบออกกำลังกาย

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน


เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ

 1. โปรแกรมตรวจสุขภาพรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
 2. รายการตรวจไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
 4. สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
 5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร .02 - 818 - 9000