นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นัดหมายแพทย์
นพ.สร ตันสุธัญลักษณ์ Sora Tonsuthanluck, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์

นัดหมายแพทย์