พญ.พัสสวรรณ เจตจารุรัชต / Phassawan Jethjarurach, M.D.

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

วุฒิบัตร

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศัลยศาสตร์
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 17:00 - 06:00