นพ.ไพรินทร์ กิตติสาเรศ / Pirin Kittisalers, M.D.

กุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตร

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต กุมารเวชศาสตร์
วัน เวลา
จันทร์ 06:30 - 15:30
อังคาร 06:30 - 15:30
พุธ 06:30 - 15:30
พฤหัสบดี 06:30 - 15:30
ศุกร์ 06:30 - 15:30