นพ.ศักดา ลายวิเศษกุล / Sakda Layvisatkul, M.D.

กุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตร

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต กุมารเวชกรรม
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 18:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พุธ 07:00 - 18:00
พฤหัสบดี 07:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 10:00 - 12:00
อาทิตย์ 12:00 - 17:00