ศูนย์สุขภาพเด็ก
06-พ.ค.-2561

มั่นใจในความปลอดภัย…กุมารแพทย์ที่พร้อมดูแล 24 ชั่วโมง

เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพร้อมเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพรอบด้านทั้งที่โรงพยาบาล ที่โรงเรียน และที่บ้าน ด้วยการบริการด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมในกระบวนการรักษา  ทั้งในด้านการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ

การส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ไปจนถึงการป้องกันโรคที่ถูกต้องและเสริมภูมิคุ้มกัน โดยการฉีดวัคซีนอีกทั้งตรวจรักษาและติดตามอาการป่วย โดยทีมกุมารแพทย์ พร้อมทั้งทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สำหรับการดูแลเด็กโดยตรง


ตรวจรักษา ป้องกัน ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

คลินิกกุมารเวช
  • โปรแกรมฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันตามช่วงวัย
  • บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพออกใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษา
  • บริการดูแลรักษากรณีได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินในชีวิตประจำวัน

 คลินิกส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ   ,  คลินิกโรคภูมิแพ้สำหรับเด็ก  ,คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02 818 9000