คลินิกเวชกรรมเปาโล
16-ก.ค.-2561
ดูแลอย่างเข้าใจในสุขภาพคนทำงาน ด้วยบริการคลินิกเวชกรรม เปาโล
วิถีชีวิตคนทำงานในปัจจุบันส่วนมากเป็นการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา ลักษณะการดำเนินชีวิตที่รีบเร่ง เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองจนปล่อยให้อาการเรื้อรังจึงตัดสินใจเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ดังนั้น คลินิกเวชกรรม ในเครือโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จึงเป็นบริการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

โดยทำเลที่ตั้งของแต่ละสาขานั้นจะเป็นแหล่งพื้นที่สำนักงาน ตอบโจทย์ด้านความสะดวก สามารถเข้าถึงการรักษาภายใต้มาตรฐานบริการเดียวกับเครือโรงพยาบาลเปาโล สะดวก รวดเร็ว ราคาสมเหตุผล
คลินิกเวชกรรมเปาโล เป็นเครือข่ายบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลสุขภาพคนทำงานโดยเฉพาะ ให้บริการด้วยแนวคิด “ Easy To Access สะดวก รวดเร็ว ราคาสมเหตุผล   เพื่อตอบโจทย์คนทำงาน ”  ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการเจ็บป่วย ตรวจคัดกรองและป้องกันโรคผ่านบริการ  ด้านต่างๆ โดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางและยังเชื่อมั่นได้ในมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำ

  • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
  • ให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
  • บริการสร้างเสริมสุขภาพองค์กร ด้วยการตรวจสุขภาพ – ฉีดวัคซีนหมู่คณะ
  • บริการออกใบรับรองแพทย์ประเภทต่าง ๆ Work Permit , สมัครงาน , ทำใบขับขี่ , ใช้ศึกษาต่อหรือเข้าอบรม

ด้วยการดูแลของแพทย์ประจำคลินิกและพยาบาลที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด อำนวยความสะดวกลดระยะเวลาการรอคอย มีระบบการประสานงานจัดคิวพบแพทย์และเปิดประวัติเตรียมการรักษา ก่อนโทรติดตามให้เข้ารับบริการเป็นรายบุคคล รวมถึงให้คำปรึกษาการใช้ยา อีกทั้งระบบทวนสอบความต้องการเรื่องเอกสารสำหรับพนักงานบริษัทที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ในกลุ่มผู้รับบริการที่มีประกันสุขภาพ กรณีเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ซึ่งคลินิกจะช่วยดูแลบริหารค่าใช้จ่ายในวงเงินการรักษาที่สมเหตุผล 
Emergency Referral Service บริการเป็นจุดประสานงานดูแลส่งต่อผู้ป่วย

ในกรณีที่มีเหตุสุขภาพฉุกเฉินเกิดขึ้น ณ บริษัท
โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยประเมินสถานการณ์ความรุนแรง และมีระบบบริหารจัดการติดตามรถพยาบาลฉุกเฉินซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที มีเครือข่ายของเครือโรงพยาบาลเปาโล พร้อมรับส่งเคสฉุกเฉินวิกฤต

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คลินิกเวชกรรม โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง  02 818 9000