เหนื่อยง่าย ใจสั่น สัญญาณเตือนโรคหัวใจ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
04-ก.ค.-2560
อาการผิดปกติเบื้องต้นของร่างกายที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นโรคหัวใจ พบได้บ่อยในคนทั่วไปที่คิดว่าตัวเองมีสุขภาพดี ทั้งที่ความจริงอาจเป็นโรคหัวใจในระยะแรกเริ่ม หอบ เหนื่อยง่ายผิดปกติ อาการหอบ เหนื่อยง่าย เวลาออกแรง เช่น เดิน วิ่ง ทำงาน มีสาเหตุมากมาย เช่น โลหิตจาง (ซีด) โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง โรคปอด ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคหัวใจ ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) แม้แต่ความวิตกกังวล หรือโรคแพนิค ก็ทำให้เหนื่อยได้เช่นกัน อาการเหนื่อยง่ายจากโรคหัวใจ และภาวะหัวใจล้มเหลวนั้น จะเหนื่อย หอบ หายใจเร็ว โดยจะเป็นเวลาออกแรง แต่ในรายที่เป็นรุนแรงจะเหนื่อยในขณะพัก บางรายเหนื่อยมากจนนอนราบไม่ได้ (นอนแล้วจะเหนื่อย ไอ) ต้องนอนศีรษะสูง หรือนั่งหลับ ใจสั่น ในความหมายแพทย์คือการที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ผิดจังหวะ หรือเต้นไม่สม่ำเสมอ เต้นๆ หยุดๆ อาการดังกล่าวอาจพบได้ในคนปกติโรคหัวใจ และโรคอื่นๆ ที่มีผลต่อหัวใจ เช่น ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคปอด แพทย์จะซักประวัติละเอียดถึงลักษณะของอาการใจสั่น เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยรู้สึกใจสั่นโดยหัวใจเต้นเป็นปกติการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการใจสั่นเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากผู้ป่วยมักมีอาการชั่วขณะ เมื่อมาพบแพทย์อาการดังกล่าวก็หายไป แพทย์จึงไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ว่าเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือไม่ ดังนั้น ควรศึกษาวิธีจับชีพจรตัวเองเมื่อเกิดอาการ ถึงความถี่และความสม่ำเสมอในการเต้นของหัวใจในเวลา 1 นาที ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการวินิจฉัยได้รวดเร็วขึ้น ขาบวม เกิดจากการที่ร่างกายมีเกลือ (โซเดียม) และน้ำคั่งอยู่ในร่างกาย โดยอาจเกิดจากโรคไต (ขับเกลือไม่ได้) โรคหลอดเลือดดำอุดตัน (การไหลเวียนไม่สะดวก) ขาดอาหาร โปรตีนในเลือดต่ำ โรคตับ ยา และฮอร์โมนบางชนิด โรคหัวใจ หรือ บางรายไม่พบสาเหตุ (Idiopathic Edema) การบวมในผู้ป่วยโรคหัวใจเกิดจากการที่หัวใจด้านขวาทำงานลดลง เลือดจากขาไม่สามารถไหลเทเข้าหัวใจด้านขวาได้โดยสะดวก จึงมีเลือดค้างอยู่ที่ขามากขึ้น โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเรื้อรังแสดงอาการเช่นนี้ได้เช่นกัน ดังนั้น เมื่อมีอาการขาบวม แพทย์จำเป็นต้องตรวจหลายระบบ เพื่อหาสาเหตุ และให้การรักษาได้ถูกต้อง เป็นลม วูบ ในความหมายของแพทย์คำว่า “วูบ” จะตรงกับภาษาอังกฤษว่า Syncope หมายถึง การหมดสติ หรือเกือบหมดสติชั่วขณะ อาจรู้สึกหน้ามืด จะเป็นลม ตาลาย มองเห็นภาพไม่ชัดเจน อาการเป็นอยู่ชั่วขณะ ไม่รวมถึงอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน โคลงเคลง วูบวาบตามตัว หายใจไม่ออก อาการดังกล่าวอาจเกิดจากความผิดปกติของสมอง เช่น ลมชัก (แม้จะไม่ชักให้เห็น) เลือดออกในสมอง ความผิดปกติของหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง หรือหยุดเต้นชั่วขณะ ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมหัวใจ อาการวูบยังอาจพบได้ในคนปกติที่ขาดน้ำ เสียเลือด ท้องเสีย ไม่สบาย ขาดการออกกำลังกาย หรือทานยาลดความดันโลหิต จากอาการที่แสดงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีสาเหตุจากโรคอื่นๆ ได้อีกมาก ดังนั้น เราจึงไม่ควรประมาท หมั่นสำรวจความเสี่ยงของตัวเอง รีบมาพบแพทย์ก่อนจะสายเกินแก้ไ