5 อันดับ สถิติมะเร็งในคนไทย ที่ควรดูแลตนเองให้ห่างไกล
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
05-ธ.ค.-2564

" โรคมะเร็ง เป็นโรคร้ายที่คนทั่วโลกต่างหวาดกลัว ตามรายงานแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2565) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์โรคมะเร็งโลก ระบุว่า โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก  โรคมะเร็งจึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศ "โรคมะเร็ง
ถือเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตของประชากรไทยตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้ สถานการณ์โรคมะเร็งของไทย จากสถิติพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต  ข้อมูลล่าสุดจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าปัจจุบัน คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง รายใหม่ถึงวันละ 336 คน หรือ 122, 757 คนต่อปี และเสียชีวิตวันละ 221 คน หรือ 80,665 คนต่อปี โดยข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งรายงานว่า อุบัติการณ์โรคมะเร็งในไทย พบโรคมะเร็งใน เพศหญิง 151 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน และพบในเพศชาย 169.3 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง มีด้วยกันหลายวิธี 
  • งดบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์แต่พอดี การดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ที่มากเกินไปเป็นผลร้ายต่อตับมากเป็นพิเศษ
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น ช่วยรักษาสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย เพียงแค่วันละ 30-45 นาที การออกกำลังกายนาน 5 วันต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งหลายชนิด อาทิ มะเร็งปอด มะเร็ง เต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งลำไส้
  • อย่าละเลยอาการเจ็บปวดต่างๆ ควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของตนเองจาก 7 สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง หากอาการเจ็บปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกาย เป็นต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ควรรีบไปพบแพทย์ อย่าปล่อยไว้ อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายจากร่างกายได้และควรมาตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรกเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
  • ทานอาหารที่มีประโยชน์  ลดการทานอาหารรสเค็มจัด
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย

แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
02 818 9000  ต่อ 113