ปัจจัยเสี่ยง และสัญญาณเตือนภัยที่ควรรู้ ของมะเร็งเต้านม
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
23-มิ.ย.-2566
ในแต่ละปีมีผู้หญิงที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีอาการแสดงใดๆในระยะ เริ่มแรก ดังนั้น ในหญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเพื่อหาความผิดปกติและทำการรักษา หากพบความผิดปกตินั้นๆได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

มะเร็งเต้านมสามารถพบทั้งในเพศหญิงและเพศชาย แต่พบในเพศชายในอัตราที่น้อยมาก ผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม, มะเร็งรังไข่ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแรกอาจไม่แสดงอาการ และมักมาพบแพทย์ด้วยการคลำพบก้อนเนื้อในเต้านมหรือบริเวณรักแร้ อาการอื่นๆ อาจสังเกตได้จากขนาดหรือรูปร่างของเต้านมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดแผลและอาจมีน้ำเหลืองหรือของเหลวสีคล้ายเลือดไหลออกมา หรือเป็นผื่นบริเวณหัวนม

        เต้านม ประกอบขึ้นจาก ต่อมน้ำนมประมาณ 15–20 ต่อม รูปร่างคล้ายติ่งหูรวมตัวเป็นกระจุกอยู่ที่กลางเต้านมแต่ละข้าง โดยมีไขมันล้อมรอบกลายเป็นเต้านมแต่ละข้าง ในต่อมน้ำนมแต่ละต่อม เซลล์มะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งต่อมน้ำนมและท่อน้ำนม ซึ่งจะลุกลามต่อไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ 

มะเร็งทุกชนิดที่ไม่มีอาการเจ็บปวดใด ๆ จนกว่าอาการจะพัฒนาไปถึงขั้นแพร่กระจายสู่ระบบอื่น ๆ ซึ่งประมาณ 1 ใน 5 ของผู้หญิงที่มีอาการนี้จะตรวจพบเป็นมะเร็งเต้านม ผิวหนังของเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ไม่เรียบสนิท มีรอยบุ๋ม รั้งตัว หดตัว มีลักษณะเป็นผิวส้มเพราะหากมีก้อนเนื้อเกิดขึ้นภายในเต้านม ผิวหนังของเต้านมจะถูกรั้งหรือดึงให้บุ๋มเข้าไปในเต้านมได้
  1. ระบบขับถ่ายผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
  2. แผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย ที่บริเวณเต้านม
  3. เลือดไหลผิดปกติตามทวารใด ๆ ของร่างกาย
  4. คลำพบก้อนที่เต้านมหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
  5. กลืนอาหารลำบากหรือระบบการย่อยผิดปกติ
  6. ไฝหรือหูดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติหรือมีเลือดออก มีน้ำเหลืองหรือของเหลวอกมาจากหัวนม
  7. มีอาการเจ็บเต้านมหรือผิวหนังบริเวณเต้านมอักเสบ มีผื่นคันบริเวณเต้านม
  8. มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดเต้านมโดยปกติแล้วเต้านมของผู้หญิงมักจะมีขนาดไม่เท่ากันสองข้าง แต่หากข้างใดข้างหนึ่งมีขนาดผิดปกติ


ทำอย่างไรเมื่อพบอาการผิดปกติ?
หากพบความเปลี่ยนแปลงของเต้านมแล้ว...อย่าเพิ่งตกใจ ยังมีอีกหลายปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งอายุ  ระดับฮอร์โมน ประจำเดือน อุบัติเหตุ รวมถึงพฤติกรรมและลักษณะการใช้ชีวิต  เพื่อตรวจสอบให้มแน่ใจมั่นใจ จึงควรให้แพทย์ตรวจและประเมินอาการ ตรวจเต้านม พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อการดูแลรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป