เตรียมใจให้พร้อม  ก่อนเปิดเทอมแบบ On-Site
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
11-ธ.ค.-2564
สอนให้ลูกรักปรับตัวพร้อมรับเปิดเทอมออนไซด์

จากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดในเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลให้เด็กๆนักเรียนต้องมีการปรับตัว และมีการห่างหายจากห้องเรียนและเพื่อนๆ สู่ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่บ้าน

ถึงวันนี้เมื่อระบบการศึกษาต้องปรับตัวอีกครั้งสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมแบบออนไซด์ในห้องเรียน เพื่อให้การเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการเป็นไปตามวัยอันควรมากกว่าการเรียนผ่านระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว เพราะไม่ใช่เพียงเรื่องความรู้อย่างเดียว แต่ยังมีมิติพัฒนาการทางสังคมที่จะได้เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน แต่ต้องคำนึงถึงปลอดภัยเพื่อให้ห่างไกลจากโควิดด้วยความที่เด็กๆ อยู่ที่บ้านมาเป็นระยะเวลานาน ผู้ปกครองจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ก่อนที่จะกลับมาเรียนโดยออนไซด์ โดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่จะคุ้นชินกับการสัมผัส หรือเล่นร่วมกันอย่างใกล้ชิด เป็นที่ทราบกันดีว่าหลักการแพร่เชื้อโควิดคือ “การใกล้ชิดได้สัมผัสรับเชื้อ” ฉะนั้นเด็กและผู้ปกครองต้องระมัดระวังให้ความสำคัญต่อการพยายามปรับตัวในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการเรียนที่บ้านกลับไปสู่การเรียน Onsite ในสังคมยุค New normal

โดยก่อนจะกลับมาเรียนนั้นควรสอนให้รู้ถึงวิธีการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆ ตามแนวทางวิถีใหม่ในโรงเรียน โดยเน้นย้ำหลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การล้างมือ-การสวมหน้ากากอนามัย-และการเว้นระยะห่าง
  1. การล้างมือหรือทำความสะอาดมือมีความสำคัญที่สุดในการป้องกันโรคโควิด-19 และควรจะมีการฝึกวิธีการและขั้นตอนการล้างมือให้เด็กเพื่อสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
  2. การสวมหน้ากากอนามัย แนะนำหน้ากากอนามัยขนาดที่เหมาะสมให้กับเด็ก รวมทั้งสอนวิธีการใส่ และการปรับหน้ากากอนามัย รวมทั้งควรจัดหาหน้ากากอนามัยสำรอง
  3. การเว้นระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการสัมผัสไม่เล่นรวมกันหนาแน่น รวมถึงการแยกภาชนะและของใช้ส่วนตัวถึงแม้โรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็กมักไม่แสดงอาการรุนแรง อัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าผู้ใหญ่มาก แต่ผู้ปกครองควรสังเกตุ หากบุตรหลานเริ่มมีอาการเจ็บป่วยไม่สบาย ต้องให้หยุดเรียน แยกกักตัว และควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอนซึ่งจะช่วยป้องกันกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด หรือการติดเชื้ออื่นๆก่อนที่อาการจะลุกลามรุนแรง


คลินิกแม่และเด็ก 24 ชม.
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
02 818 9000  ต่อ 113