การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
20-ก.ย.-2562

ปัจจุบันความสามารถของเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมาก แต่โรคเบาหวานยังเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด เป้าหมายหลักในการดูแลคือ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด โดยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก่อนทานอาหารให้ได้ประมาณ 90-130 มก./ดล.


 ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า ควรอยู่ประมาณ 90-110 มก./ดล.ส่วนหลังอาหารควรต่ำกว่า180มก./ดล หากสามารถควบคุมระดับน้ำตาลตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรคให้ดีเท่าไหร่ ก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของโรคและช่วยให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดง่ายขึ้นเท่านั้น จุดมุ่งหมายของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือ มีค่าน้ำตาลสะสม (HbA1c) ให้น้อยกว่า 6.5% จะทำให้มีประโยชน์ต่อการลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดเล็กและหลอดเลือดใหญ่ ควรตรวจค่าน้ำตาลสะสม (HbA1c) ทุก 3-6 เดือน นอกเหนือจากการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางพื้นฐานที่สำคัญในการควบคุมน้ำตาลในเลือด คือ

  • การควบคุมอาหาร
  • การออกกำลังกาย
  • การใช้ยาควบคุมระดับน้ำตาล


การควบคุมอาหาร อาหารที่เรารับประทานส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเมื่อถูกย่อยก็จะได้น้ำตาลกลูโคส ดังนั้น การควบคุมระดับน้ำตาลจึงต้องรู้จักการเลือกรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก รวมถึงเลือกรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ดี และลดการรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว ซึ่งดูดซึมง่าย การรับประทานอาหารมื้อใหญ่ก็มีส่วนทำให้ระดับน้ำตาลขึ้นได้มากหลังการรับประทานอาหาร ดังนั้นแทนที่จะรับประทานอาหารมื้อใหญ่ ให้แบ่งเป็นมื้อเล็กๆ หลายๆ มื้อแทน

การออกกำลังกาย การไม่ออกกำลังกายจะเป็นการเพิ่มภาวะการดื้อต่ออินซูลิน ส่งผลให้อินซูลินไม่สามารถทำงานได้จึงควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี การออกกำลังกายจะช่วยให้ภาวะดื้อต่ออินซูลินลดลง และนำเอาน้ำตาลไปใช้ได้มาก

การใช้ยาควบคุมระดับน้ำตาล

เบาหวานเป็นโรคที่ต้องใช้การรักษาแบบผสมผสาน ไม่เพียงแต่แพทย์ที่เป็นผู้รักษา แต่ผู้เป็นเบาหวานต้องให้ความร่วมมือด้วย เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง การรับประทานยาก็เพื่อช่วยให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น หากรับประทานยาไม่สม่ำเสมอ ก็สามารถทำให้ระดับน้ำตาลขึ้น ทั้งนี้ ยาที่แพทย์สั่งจะพิจารนาดูเป็นรายๆ ไป หากควบคุมด้วยยาเม็ดไม่ได้ผล จะต้องก้าวไปสู่การใช้ยาฉีดอินซูลินต่อไป


อ้างอิงข้อมูลจาก: สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ชมรมเบาหวานในเด็ก และวัยรุ่น

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02 150 0900 ต่อ 130,131